MIO-DENT STOMATOLOGIA K. KAROŃSKA M. J. KORALEWSCY SPÓŁKA PARTNERSKA realizuje projekt pt. „Promocja oferty firmy MIO-DENT STOMATOLOGIA K. KAROŃSKA M. J. KORALEWSCY na rynkach krajów Zatoki Perskiej poprzez udział w ogólnym programie promocji.“ w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-30-0034/21-00

 

Okres realizacji projektu: 2021-05-01 - 2022-09-30

 

Cel projektu i spodziewane efekty: 

 

Celem Projektu jest wypromowanie oferty Wnioskodawcy, tj. innowacyjnych zabiegów stomatologicznych pod marką Miodent,

poprzez realizację działań promocyjnych, dzięki którym zwiększona zostanie skala prowadzonej przez Firmę działalności

eksportowej i osiągnięte zostaną bezpośrednie rezultaty ilościowe w okresie do końca 2024 r.:

  • podpisanie łącznie 24 kontraktów handlowych;

  • osiągnięcie sumarycznych przychodów z eksportu produktów (usług) będących przedmiotem Projektu na poziomie

  • 864.800,00 zł,

  • osiągnięcie sumarycznych przychodów z eksportu ogółem na poziomie 864.800,00 zł (przedmiotem eksportu w Projekcie jest cała oferta Przedsiębiorstwa).

Rezultatem jakościowym będzie:

  • skuteczne zbudowanie pozytywnego wizerunku oferty eksportowej Spółki w skali międzynarodowej,

  • nawiązanie współpracy z zagranicznymi strategicznymi partnerami handlowymi,

  • pozyskanie nowych zagranicznych kontaktów handlowych z potencjałem ich efektywnego wykorzystania w długim okresie.

 

 

Koszt całkowity realizacji projektu (koszty kwalifikowane): 410 300,00 zł

Wartość dofinansowania UE: 348 755,00 zł